-->

Nav weergave zoeken

Navigatie

Zoeken

Een Facteur

Post!

Is er post? Komt er nog post vandaag? Dit zijn de vragen, die mij arme man, dagelijks gesteld werden. Niet eenmaal maar tientallen malen.

Heb ik de pech die vragen ontkennend te beantwoorden dan is het of honderden tanks met hun organieke bemanning en bewapening losbreken: ja…..rotfacteur, slome duikelaar, wat doe de gij dan hier, goa maar op wacht, ge het toch noit niks, enz, enz.

Dan rest mij niet anders te doen dan na 18.00 uur de mouwen een extra duw omhoog te geven. Goddank heb ik van nature een flink omvangrijk postuur - al zeg ik het zelf - zodat men zich wel wacht mij aan te vallen.

Bereikt mij het bericht dat ons aller vriend Laanen ter stede Medan is getogen en zeer spoedig bepakt kan wederkeren, dan neem ik pet en ransel en stap met rasse schreden ter Huize M.T.

Daar aangekomen, och vrienden ik wilde dat gij eens kondet zien, dan zie de een mens, ja een mens druipend van zweet zwoegen temidden van grote zakken, hij weet gewoon geen raad.

Ik zucht: arme vriend Laanen, wa moet te gij uw zelf toch afbeulen voor het luttele bedrag van honderd en tachtig cents.

Ineens brult hij: COMPIE, OPSCHIETEN..HIER!

Glunderend stort ik de vangst in mijn ransel, werp hem met een machtige zwaai over mijn schouders. Vandaag zal ik althans niet uitgejouwd worden.

Enige ogenblikken later sta ik geinstalleerd achter een ronde tafel (die we niet meer in hoefde te leveren voor Den Haag) en lees duidelijk de namen der gelukkigen op. Dan is het een poosje rustig men hoort papiergeritsel, hier een diepe zucht van genot, daar een blijde uitroep.

Zo brengt de facteur welvaart en geluk in alle huizen en keten.

Vrienden, bij het einde van onze taak overzee, nu we op het punt staan naar huis en haard in ons landje aan de Zuiderzee terug te keren, is 't mij een behoefte U allen dank te zeggen, niet alleen voor de welgemeende scheldwoorden en wat daarbij hoort maar ook voor het vertrouwen dat gij in mij stelde.

Een facteur

G. Boelens

3-5-11-R.I.

Aanvullende gegevens